Vaja IPA SI-QUAKE 2011

»Od 19. do 22. oktobra je bila v Sloveniji prva praktična mednarodna vaja zaščite in reševanja »IPA SI - QUAKE 2011«, ki jo je v sodelovanju s hrvaško Državno upravo za zaščito in reševanje, nemško Zvezno agencijo za tehnično pomoč in švedsko Agencijo za civilni krizni menedžment, kot vodilna v konzorciju, pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje.
Sodelovalo je okoli 170 članov reševalnih ekip iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije. Prizorišča vaje so bila v okolici Logatca in Ljubljane ter v Kranju in so vključevale različne aktivnosti iskanja in reševanje ponesrečenih ob potresu.
Scenarij vaje je bil narejen na predpostavki, da Slovenijo prizadene močan potres večjih razsežnosti in zato zaprosi za mednarodno pomoč na bilateralni ravni in prek Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije. Slovenija zaprosi za pomoč v obliki enot za reševanje izpod ruševin USAR (Urban Search and Rescue).« (vir:URSZR)
Kot pripadnik Civilne zaščite sem se vaje udeležil 19 in 21. oktobra. V sredo 19. oktobra sem bil na mejnem prehodu Bregana kjer je bil RDC (sprejemi center) za enote iz Makedonije, Albanije, Črne Gore, Kosova in Srbije.

Skupaj z vodjem izpostave URSZR Nova Gorica sva bila določena za sprejem in spremljanje ekipe Makedonije ves čas vaje. Po prihodu na mejni prehod je bila posamezna enota seznanjena z »situacijo na terenu« in poslana v BoO(Base of operation-operativni in nastanitveni center), ki je bil v Logatcu. V Logatcu je bil tudi sedež OSOCC-a in Republiškega štaba CZ(LEMA).
Delovišča za vajo so bila v Logatcu, Postojni, Kranju, Zadobrovi, Ljubljani in Igu.

 

V petek sem bil tako na vaji v Kranju, kjer so vse enote ki so prispele na pomoč delovale skupaj.

V četrtek 20. oktobra je bila na vaji tudi Jerneja z Carjem kot pripadnica slovenske enote MUSAR.

Več o sami vaji in deloviščih na spletni strani URSZR.

http://www.sos112.si/

napisal: Davorin